Po pandemii koronawirusa, giełda nie tylko szybko się odbudowała, ale także wykazała znaczny wzrost. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale główną był wzrost inflacji w wyniku poważnego poluzowania ilościowego przez banki centralne USA i Europy. Za tą piękną nazwą kryje się znane już „drukowanie pieniędzy”, które nabrało rozpędu w ciągu ostatnich 15 lat i osiągnęło punkt kulminacyjny podczas pandemii. Pojawienie się ogromnej ilości nowych pieniędzy doprowadziło do gwałtownego wzrostu zakupów, akcje wielu firm rosną w ogromnym tempie, niektóre wykazały ponad 100% od początku pandemii.

Teraz jest najkorzystniejszy czas na zarabianie na wzroście giełdowym, w tym kierunku aktywnie działają firmy finansowe i inwestycyjne. Historia firmy Esperio pokazuje, że broker wykonuje świetną robotę tworząc portfele przynoszące solidne zyski. Te pomysły są oferowane klientom, jeśli chcesz, możesz inwestować i otrzymywać dochód, ryzyko i zyski są zrównoważone.

Biorąc pod uwagę, że wkrótce wiele regulatorów zacznie ograniczać swoje programy i podnosić stawki, czasu pozostaje niewiele. Co więcej, ten wzrost gospodarczy zacznie zwalniać i nie oczekuj na  duże zyski. Rozważmy główne opcje inwestowania w Esperio i opiszmy ich potencjał, strukturę i prognozowane wartości.

Portfele inwestycyjne Esperio

Kompleksowe rozwiązanie oferowane wszystkim klientom brokera. Portfele tworzone są przez doświadczonych traderów i analityków, którzy na bieżąco monitorują sytuację na rynkach i na bieżąco dostosowują się do zmian. Klienci brokera mają obecnie do dyspozycji dwa główne produkty, różniące się oczekiwaną rentownością i ryzykiem, które mogą wybrać w oparciu o własne preferencje. Rozważmy obie opcje.

  1. Portfel inwestycyjny Esperio „First Steps”. Jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Można go zaliczyć do kategorii konserwatywnych, ale nawet biorąc pod uwagę wysoką niezawodność, oczekiwany zysk jest na poziomie 40% rocznie. „First Steps” wystartowały w październiku i są obliczone na 12 miesięcy. Obecny poziom przychodów to 6,6% – doskonały wynik, który osiągają wiarygodne firmy –
    Coca-Cola, Caterpillar, Alibaba, Apple i Facebook. Standardowo akcje dzieli się na dwie kategorie – akcje z oczekiwaniem wzrostu ich wartości oraz akcje dywidendowe. Te pierwsze mogą zapewnić wysokie dochody zwiększając swoją wartość, drugie są stabilne i wypłacają dywidendy, czyli oznacza to stabilną sytuację finansową. Szacowane ryzyko dla portfela wynosi 38%.
  2. Portfel inwestycyjny Esperio „Optymalny”. Ten zestaw akcji sugeruje wyższą rentowność na poziomie 87% za 6 miesięcy, teraz mamy do czynienia z lekkim spadkiem z powodu korekty na światowych rynkach. Ryzyko jest szacowane na 65%, to jest absolutnie normalny wskaźnik dla oczekiwanego zwrotu. Strategia jest dość prosta – inwestowanie w firmy z sektora IT i wartościowe firmy. Jak wiadomo, giganci technologiczni mają tendencję do szybkiego wzrostu na tle dobrych wiadomości, analitycy liczą na ten czynnik. Akcje wyprzedawanych spółek ze stabilnymi dywidendami pomagają zrekompensować spadek notowań. W sprzyjającym scenariuszu obie kategorie będą rosły, ale nawet jeden IT wystarczy, aby osiągnąć dobry zysk. Głównymi papierami wartościowymi są Alibaba, Tesla, Walt Disney, Kraft Heinz, IBM.

Portfele inwestycyjne Esperio

Jak widać, inwestor ma z czego wybierać, a nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystał z obu portfeli inwestycyjnych Esperio razem, inwestując w oba. To dodatkowo dywersyfikuje ryzyko i równoważy aktywa ogółem. Co miesiąc skład jest weryfikowany, udział danej akcji może się różnić w zależności od sytuacji rynkowej, a także otrzymywania dywidend.

Jako zalecaną kwotę inwestycji wskazano 10 000 USD, ale nie jest to kwota obowiązkowa, wszystko zależy od rodzaju używanego konta tradera, wartości lotu akcji i wielkości pozycji. Kwota ta jest benchmarkiem, który pozwoli na łatwe śledzenie strategii i bilansowanie portfela zgodnie z poczynaniami analityków firmy.

Fundusz inwestycyjny

Oprócz portfeli broker oferuje również udział w specjalnym funduszu, który jest dostępny w formie akcji dla klientów firmy. Nie są to również portfele inwestycyjne Esperio, jak w poprzedniej wersji, ale gotowy i funkcjonujący fundusz, który składa się z dużej liczby różnych instrumentów, w którym inwestorzy mogą nabyć udziały.

Należy zauważyć, że lista instrumentów inwestycyjnych jest opracowywana wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim stażem pracy (powyżej 10 lat), którzy przepracowali w Esperio co najmniej 5 lat. Decyzje podejmowane są zbiorowo, aby uniknąć wpływu subiektywnej opinii pojedynczej osoby. Zespół składa się łącznie z 15 osób, które wspólnie oceniają obecną sytuację, wybierają obszary priorytetowe i udziały aktywów. W kontekście branż fundusz reprezentowany jest przez następujące kategorie:

  • Przemysł samochodowy
  • Technologia
  • Turystyka
  • Produkty
  • Sektor naftowo-gazowy

Fundusz inwestycyjny

Zwracamy również uwagę, że wśród aktywów o największym udziale w portfelu znajdują się: Airbnb, złoto, Tesla, Google, Adobe, Exxon mobile, Carnival Corporation. Jak widać, są tam nie tylko akcje, ale i złoto. Oprócz tego akcje z zupełnie różnych branż, co pozwala maksymalnie zdywersyfikować ryzyko. Wskaźnik średniej rentowności w ciągu 3 lat kształtuje się na poziomie 47%, co przy średnim ryzyku można nazwać wynikiem doskonałym. Łączna kwota środków w funduszu przekracza 3 mln USD i stale rośnie dzięki reinwestowaniu dochodów i wzrostowi wartości jego aktywów. Jako zalecany okres inwestycji należy uznać okres co najmniej 1 miesiąca, im dłuższy – tym stabilniejszy wynik. Wymienione wcześniej portfele inwestycyjne Esperio i ten fundusz razem dają duże możliwości inwestycyjne, możesz wybrać najbardziej odpowiedni lub rozdzielić środki pomiędzy różne.

Napisz komentarz